COMPANY

Company Information

Name NPDI Co., Ltd.(Nippon Iyakuhin Kaihatsu Kenkyuusho)
Address 3-25 Hanazono, Mukawa-cho,Yufutsu-gun,Hokkaido,054-0022 JAPAN
Telephone 81-145-42-4137
FAX 81-145-42-2576